ข้อจำกัดของกองทุนรวม

ข้อมูลอาจไม่ทันสมัย

ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวม ไม่ได้อัพเดทให้เราเห็นตลอดเวลาเหมือนหุ้น แต่ บลจ. จะประกาศออกมาเป็นช่วงๆ เช่น ทุก 3 เดือน หรือทุกปี ทำให้เราไม่ทราบความเคลื่อนไหวที่แท้จริงของกองทุนรวมมีเพียงสรุปผลให้ดูเป็นระยะเท่านั้น

ผลการดำเนินงานขึ้นอยู่กับผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนแต่ละคนมีสไตล์การลงทุนต่างกัน ซึ่งมีผลมากกับผลตอบแทนที่เราได้รับ รูปแบบการลงทุน (หรือเรียกได้ว่านิสัย) ของผู้จัดการกองทุน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

Active Fund เราขอเรียกแบบนี้ว่า ผู้จัดการบ้าพลัง จะพยายามลงทุนให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุด คือให้ชนะดัชนีหรือค่าเฉลี่ยของหน่วยลงทุนด้านนั้นให้ได้

Passive Fund หรือผู้จัดการแบบกลางๆ ลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเท่าดัชนีราคากลางของการลงทุนประเภทนั้น

#การลงทุน #การเงิน #investment #ufabet

Table of Contents