ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง…ส่งผลต่อการลงทุนอย่างไร

ว่าด้วยการเป็นเทรดเดอร์  จะต้องศึกษาด้านสภาพคล่องก่อนที่จะตัดสินใจในการลงทุนของสินทรัพย์นั้นๆ  เสมอ  ไม่ว่าจะลงทุนอย่างไรก็ตาม  อย่าลืมว่าทิศทางการลงทุนก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างมาก  เพราะมีตัวแปรที่ส่งผลต่อความผันผวนอยู่ตลอดเวลา  นอกจากนี้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการลงทุน 

หมายความว่าอาจไม่สามารถออกจากตำแหน่งได้ในระดับที่คาดหวัง   วิธีการจัดการความเสี่ยงของกลยุทธ์การซื้อขาย  ควรมีความสำคัญทางประวัติการซื้อขายในสินทรัพย์ที่มีการลงทุน  เพื่อให้ผู้ค้าสามารถมองเห็นการเบิกเงินทางประวัติศาสตร์สูงสุด

เราจะเริ่มต้นในการลงทุนอย่างไรเพื่อการซื้อขายในสภาพคล่อง

การเบิกเงินสูงสุดเพื่อการลงทุน แสดงให้เห็นถึงการลดลงของจุดสูงสุด  ในช่วงชีวิตของกลยุทธ์นี่เป็นตัวเลขที่สำคัญมากเนื่องจากช่วยให้ผู้ค้าเห็นจำนวนเงินสูงสุด  ที่พวกเขาอาจสูญเสียได้ในเวลาใดก็ตาม  หากพวกเขาเลือกที่จะเข้าสู่กลยุทธ์ ตัวอย่างเช่นเทรดเดอร์อาจมีการเบิกเงินในการลงทุน สูงสุด 20%

ซึ่งหมายความว่าสามารถคาดหวังว่าจะสูญเสียอย่างน้อย 20% ที่จุดใดๆ เมื่อพวกเขาเริ่มคัดลอกผู้ประกอบการค้า  นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ค้าในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และประเภทสินทรัพย์ที่พวกเขากําลังซื้อขายเพื่อการลงทุน  ทั้งนี้เนื่องจากตราสารแต่ละตัวมีระดับสภาพคล่องที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น 

เทรดเดอร์จะออกจากตำแหน่งในสกุลเงิน EUR/USD ได้ง่ายขึ้นมากเมื่อเทียบกับการชำระบัญชีเพื่อนสกุลเงินเกิดใหม่ เมื่อคัดลอกเทรดเดอร์ที่มุ่งเน้นไปที่สกุลเงิน  ตลาดเกิดใหม่ในการลงทุนของคุณควรตรวจสอบการคล่องตัวที่รวมอยู่ในผลตอบแทนของพวกเขา  ซึ่งอาจมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลาของความผันผวนที่สูงขึ้น 

ประการที่หนึ่งควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแพร่กระจายการเสนอราคา/ข้อเสนอของคู่สกุลเงินหรือความปลอดภัยไม่ได้ดูดผลตอบแทนของเทรดเดอร์  เทรดเดอร์กลุ่มนี้ถ้าการลงทุนได้ผล  รายได้จะรวมค่าคอมมิชชั่นไว้ในผลตอบแทนของพวกเขาหรือเปล่า ซึ่งการลงทุนเหล่านี้มักจะมีค่าใช้จ่ายสูง  อยู่ที่ว่าจะเทรดตัวไหนไป

สภาพคล่องของการลงทุนจะส่งผลระยะยาวหรือไม่

ไม่ส่งผลในระยะยาว  แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับทิศทางเศรษฐกิจ  ตลาดหุ้นนั้นๆ  นอกจากนี้คุณยังควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องว่างในการลงทุนระหว่างคู่สกุลเงินหรือหลักทรัพย์ที่ไม่กัดกร่อนผลตอบแทนของผู้ค้าที่ซ้ำกัน ซึ่งเปรียบเป็นเครื่องถ่ายเอกสารที่รวมค่าคอมมิชชั่นในคืนของพวกเขาในการลงทุน  รวมถึงผู้ค้าที่ซื้อขายบ่อยเพิ่มต้นทุนธุรกรรม

#การลงทุน #เทคนิคการเล่นหุ้น #เทรนการลงทุน

Table of Contents