จะลงทุนทั้งที…เราจะคืนภาษีกลับมาได้อย่างไร

ใครว่าการลงทุนไม่เกี่ยวข้องกับภาษีล่ะ  การรอคืนภาษีก็เหมือนดูโดนัทสดในกล่องใหญ่หลังลงทะเบียน พวกเขาอยู่ใกล้กับคุณแต่คุณไม่สามารถข้ามเคาน์เตอร์เพื่อรับหนึ่งคุณต้องรอจนกว่าแคชเชียร์ส่งมันมา มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจบนความคาดหวังใจร้อนและหงุดหงิด  เราเองก็ใจร้อนไม่น้อยเลยทีเดียว 

แต่อย่าลืมว่าการลงทุน ช้าๆ  ได้พร้าเล่มงามเสมอ  นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนและภาษีจำนวนมาก  ซึ่งแต่ละอย่างของทั้งหมดที่โดดเด่น  มาจากพันธมิตรของเราที่ชดเชยเรา สิ่งนี้อาจมีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์ที่เราเขียนเกี่ยวกับและตำแหน่ง  วิธีการที่ผลิตภัณฑ์ที่เสนอมานั้น  อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้มีอิทธิพลต่อการประเมินของเรา ความคิดเห็นของเราเป็นของเราเอง

เราจะเริ่มต้นในการลงทุนอย่างไรบ้างสำหรับการคืนภาษี

การลงทุนก็เป็นสิ่งที่สร้างภาษีกลับคืนสู่ประเทศเพื่อการนำไปใช้ แต่การที่เราจะคืนภาษีหรือลดหย่อนภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนดในเรื่องของรายได้  ซึ่งการลงทุนก็จัดว่าเป็นรายได้ไม่ว่าจะลงทุนแบบพันธบัตรรัฐบาล  ตราสารหนี้  การลงทุนโดยการเทรดหุ้น  การลงทุนด้วยการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

หรือการลงทุนเพื่อการทำให้เงินหมุนเวียน  รวมถึงการบริจาคก็เป็นการลงทุน  ซึ่งมันสามารถลดหย่อนภาษีได้  แม้ว่าจะไม่ได้แปลว่าภาษีที่ควรจ่ายจะลดลง  แต่ในขณะเดียวกัน  การลงทุนก็เป็นการหารายได้เพื่อที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีในอัตราที่กำหนดอีกด้วย  การที่เราตัดสินใจในการเข้าสู่การลงทุน 

และอยากได้ภาษีคืน  ในความจริงเราไม่สามารถทำได้  แต่สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร  หากอยากทราบรายได้สุทธิของตัวเอง  รวมถึงรายได้จากการลงทุน ต้องนำรายได้ทั้งหมดมารวมกัน  ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากไหนก็ตามถ้าอยู่ในอัตราที่สรรพากรกำหนดไว้ (ส่วนคนมีรายได้น้อย  มีไม่ถึงก็ไม่ต้องเสียภาษี)

แล้วหาค่าลดหย่อนต่างๆ (ที่อาจจะรวมการลงทุน  ในกรณีที่มีรายรับสูงขั้นเป็นนักลงทุน) จากประกันชีวิตบ้าง  การส่งเงินให้พ่อแม่บ้าง  การบริจาคองค์กรกุศลมาหักออกจากรายได้ทั้งหมด  ส่วนที่เหลือก็นำไปคำนวณภาษีที่ควรจ่ายตามขั้นบันได

แล้วเราจะเริ่มต้นในการลงทุนตั้งแต่ตอนนี้ยังทันไหม

ก็ยังทันอยู่  แต่ต้องขึ้นอยู่กับรายได้นอกจากการลงทุนของตนเอง  ทั้งนี้นักลงทุนไม่สามารถหนีภาษีโดยการลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนรวม  กองทุนตราสารหนี้  หรือกองทุนสวัสดิภาพสังคมเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ลักษณะทางภาษีของการกระจายของพวกเขาไหลผ่านไปยังนักลงทุนที่ยังคงต้องรับผิดชอบต่อภาษีจากกำไรจากการลงทุนเมื่อพวกเขาขายมัน  แต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะลงทุน  แต่บังคับว่าต้องเสียภาษีเช่นกัน

#ลงทุน #การลงทุน #เทรนการลงทุน

Table of Contents