กองทุนรวม การลงทุนที่หลากหลาย เหมาะกับนักลงทุนทุกรูปแบบ

กองทุนรวม หลายคนคงเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อน แต่อาจมีไม่มากที่เข้าใจว่ากองทุนรวมคืออะไร หรือหลายๆคนที่กำลังมองหาช่องทางการลงทุนอาจจะพอได้ศึกษาคำว่ากองทุนรวมมาบ้างแล้ว

แต่อาจจะยังสงสัยหรือไม่กล้าที่จะลงทุนเนื่องจากกองทุนรวมมีหลาย บลจ. และแต่ละ บลจ.ยังมีกองทุนรวมให้เลือกอีกเป็นร้อยๆกองทุน วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องราวของกองทุนรวมไปพร้อมกัน

กองทุนรวม เครื่องมือในการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนโดยการเงินลงทุนผ่านกองทุนเพื่อให้กองทุนนั้นๆนำไปบริหารจัดการลงทุนให้ ส่วนผู้ลงทุนก็มีสิทธิในผลประโยชน์ในกองทุนเท่าที่ตัวเองได้ลงทุนไป

ส่วนกองทุนก็จะมีการหักค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการจากเราด้วยเช่นกัน

กองทุนรวม นโยบายการลงทุนหลากหลายรูปแบบ

บริหารโดยมืออาชีพ สร้างทางเลือกให้นักลงทุน

สำหรับนักลงทุนมือใหม่ การลงทุนในกองทุนรวมถือว่าเหมาะที่สุด เนื่องจากการลงทุนในกองทุนรวมนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนมากเหมือนกับการลงทุนในหุ้น โดยการลงทุนในกองทุนรวมนั้นผู้ลงทุนสามารถเลือกประเภทการลงทุนได้หลากหลายตามความเหมาะสมของตนเองจากนโยบายการลงทุนและระดับความเสี่ยงของแต่ละกองทุน เพราะฉะนั้นลองมาทำความเข้าใจเบื้องต้นกับกองทุนรวมแต่ละประภทกัน

กองทุนรวมตราสารหนี้ตลาดเงิน จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐประเภทที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น พันธบัตรรัฐบาลกองทุนประเภทนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำที่สุด เพราะมีลูกหนี้คือรัฐบาลนั่นเอง

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยอมรับผลตอบแทนที่ระดับต่ำเทียบกับการฝากธนาคาร

กองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ตลาดเงิน อยู่เล็กน้อย เนื่องจากนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้เอกชน ผสมกับตราสารหนี้ภาครัฐ และมักจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุยาวกว่าหนึ่งปี

ความเสี่ยงของกองทุนประเภทนี้อยู่ในระดับต่ำ แต่ก็ยังมากกว่ากองทุนรวมแบบแรก ถือว่าเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าการฝากธนาคารแต่ยอมรับความเสี่ยงได้เล็กน้อย

กองทุนรวมแบบผสม เป็นกองทุนรวมที่รวมสินทรัพย์หลายประเภทเข้าด้วยกัน

ทั้งตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารหนี้ระยะยาว และหุ้นโดยคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุน ในตราสารหนี้ล้วนๆแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้เสี่ยงสูงเท่ากับการลงทุนในหุ้นแบบเต็มตัว ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมตราสารทุน เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือที่เรียกกันเข้าใจง่ายก็คือลงทุนใน “หุ้น” กองทุนประเภทนี้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงถึงสูงมาก ในทางกลับกันก็มีโอกาสขาดทุนได้มากเช่นเดียวกันกัน ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง โดยแต่ละกองทุนก็จะมีนโยบายนำเงินไปลงทุนในหุ้นประเภทต่างๆกันอีกเช่นเดียวกัน ผู้ลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดของกองทุนอีกขึ้นหนึ่ง

– กองทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม สนามบิน ระบบโทรคมนาคม ระบบคมนาคมขนส่งต่างๆ หรือเรียกว่าเป็นกองทุนของกองทุน โดยกองทุนประเภทนี้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง

– กองทุนที่ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ หรือ น้ำมันดิบ โดยกองทุนชนิดนี้จะมีการแปรผันตามปัจจัยหลายๆอย่างจากในต่างประเทศด้วย เช่นราคาน้ำมัน ค่าสกุลเงิน ภาวะวิกฤติต่างๆของโลก มีความยากในการคาดการสถานการณ์อย่างแม่นยำกองทุนประเภทนี้จึงถูกจัดว่ามีความเสี่ยงสูงมาก แต่ในทางกลับกันก็เปิดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงมากเช่นเดียวกัน

ได้รู้และเข้าใจเรื่องของกองทุนกันแล้ว ก็สามารถที่จะหาช่องทางการลงทุนได้ เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตให้ตัวเองกัน สำหรับกองทุนรวมนั้นเราไม่จำเป็นต้องมีเงินเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันนี้หลาย บลจ.กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในการลงทุนไว้ที่ 1 บาท ทำให้การลงทุนในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องไม่ไกลตัวสำหรับคนทั่วไปแล้ว และยังเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้นจากแอปพลิเคชั่นต่างๆของแต่ละธนาคาร เพื่อสนับสนุนให้คนไทยทุกท่านรักการออมและการลงทุน

#กองทุนรวม #การลงทุน #เทรนการลงทุน 

Table of Contents