ลงทุนกันเถอะ ข้าราชการไทย

บทความก่อนหน้านี้ ผมได้พูดถึง กบข.หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งมีลักษณะไม่แตกต่างจากกองทุนรวมที่เราเห็นได้ทั่วไป ที่ทำการรวบรวมเงินจากพี่ ๆ น้อง ๆ ชาวข้าราชการ นำไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตราสารหนี้ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ ให้เงินของเราที่ออมบวกกับเงินที่รัฐสมทบให้เกิดการงอกเงย ซึ่งเมื่อเราเกษียณหรือลาออกจากการเป็นข้าราชการ ก็พอที่จะทำให้เรามีเงินก้อน เอาไว้บริหารจัดการชีวิต แต่ทว่า ข้อเสียของ กบข.ก็คือ เราไม่สามารถนำเงินที่อยู่ใน กบข.มาใช้หรือหมุนได้เลย ถ้าเราไม่เกษียณหรือลาออก

ซึ่งถ้ามองในมุมกลับกัน นั่นคือข้อดี ของคนทั่วไป ที่อาจจะไม่ได้มีทักษะหรือความรู้ทางการเงินมากนัก แต่สำหรับผู้ที่มีความรู้ทางการเงินมากขึ้น คงรู้สึกว่า เราน่าจะทำอะไรให้เงินที่เราออมงอกเงย รวมทั้งสามารถบริหารจัดการเงินทุนได้อย่างอิสระ ซึ่งนั่น อาจเป็นคำตอบของข้าราชการที่ต้องการร่ำรวย โดยไม่เบียดเบียนเวลาราชการและไม่ต้องทุจริต!!!

ทำไมข้าราชการที่ดี จึงต้องลงทุน

การพูดถึงการลงทุน ที่เชื่อมโยงกับข้าราชการในครั้งนี้ ผมไม่ได้มีเจตนาที่ทำให้ข้าราชการ ออกจากความพอดี หรือการใช้ชีวิตแบบสมถะ นะครับ ผมกลับมองว่าการลงทุนกับการใช้ชีวิตแบบสมถะ ไปด้วยกันได้อย่างลงตัว เพราะก่อนที่เราจะลงทุน เราต้องศึกษาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่จะวางแผนทางการเงิน การใช้เงินให้เป็น การออมให้เป็น สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ปัญหาหนี้สินของข้าราชการลดลง อย่างมีนัยสำคัญ

ประการต่อมา การจะเป็นข้าราชการที่ดีนั้น เราไม่จำเป็นต้องจนนะครับ เพียงแต่วิธีการที่จะทำให้หลุดพ้นจากความจนโดยไม่ทุจริตและไม่เบียดเบียนเวลาราชการ เราต้องหาให้เจอ เพราะหากเราทำอาชีพเสริมอื่น ๆ เช่น การขายของออนไลน์ เราอาจเบียดเบียนเวลาราชการ และนั่นคือสิ่งที่ไม่ดี อย่าหาทำ ได้โปรดเห็นใจประชาชนที่เสียภาษีจ่ายเงินเดือนให้เถอะ

ซึ่งหนึ่งในวิธีที่ทำให้ข้าราชการหลุดพ้นความจน ก็คือ การใช้เวลาว่างในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ศึกษาเรื่องการเงิน เรื่องการลงทุนในหุ้น ด้วยความทุ่มเท และถ้าท่านเป็นคนที่บริหารเวลาได้ดี ไม่แน่ว่า ท่านอาจหาอาชีพเสริมในช่วงวันหยุด ซึ่งนั่นจะทำให้ท่านมีรายได้เพื่อเพิ่มพลังการลงทุนของท่านได้อย่างน่าอัศจรรย์

สำหรับบทความนี้ ผมอยากให้เป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นข้าราชการที่ดี โดยที่ไม่จำเป็นต้องจน ด้วยการใช้การลงทุนในหุ้นเป็นเครื่องมือ ก็ได้แต่หวังว่า นับแต่นี้ต่อไป ผมจะได้ยินข่าว ข้าราชการเป็นหนี้ล้นพ้นตัวลดลง ข้าราชการทุจริตลดลงนะครับ….รักประเทศไทย…สวัสดีครับ 

ขอบคุณภาพจาก prachachat , mgronline และ nhaidee

#ข้าราชการไทย #การลงทุน #เทรนการลงทุน

Table of Contents