หุ้นแนวESG

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีที่มาจากการที่เทคโนโลยี มีประสิทธิภาพมากมายมหาศาล ส่งผลให้พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมไทยซึ่งแต่เดิมยังดำเนินชีวิตแบบพื้นฐาน  เป็นสังคมเกษตรกรรม ที่ค้าขายสินค้าเกษตรเป็นหลัก โดยนับตั้งแต่เราได้เปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตภาคอุตสาหกรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิถีชีวิตของประชาชน

รวมทั้งความเป็นอยู่ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นในแบบทุนนิยมที่พ่วงแนวความคิดวัตถุนิยมอย่างไม่ต้องสงสัย ทำให้ผู้ประกอบการและผู้บริหารของบริษัทหลายแห่ง ต่างคนก็ต่างมุ่งแสวงหาแต่เพียงผลกำไร โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรอบมากนัก ก่อให้เกิดปัญหาและข้อขัดแย้งตามมามากมาย และเพื่อให้นักลงทุนไทยที่ถือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจคนหนึ่ง ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ และเริ่มหันมาลงทุนกับบริษัทที่ดี มีความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมดีและสังคมดีในทางอ้อม เหตุผลเหล่านี้ คือที่มาของบทความ  หุ้นแนวESG ในวันนี้ครับ

รู้จักESG

ESG ย่อมาจาก Environmental,Social and Governance หมายความว่า หุ้นที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ให้ความสำคัญกับหุ้นประเภทนี้ จึงได้จัดกลุ่ม SETTHSI หรือ SET + Thailand Sustainability Investment ที่มีความโดดเด่นในเรื่องนวัตกรรมด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและสังคมเพียงอย่างเดียว จึงเท่ากับว่า กลุ่มของหุ้น SETTHSI เป็นกลุ่มที่มีความยั่งยืนทั้งกับชีวิตคนและการเติบโตของบริษัทไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งปัจจุบัน ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 ได้มีบริษัทต่าง ๆ พาเหรดเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งสิ้น 77 บริษัท ซึ่งผมขอยกตัวอย่างสัก 3 บริษัท ดังนี้

1.BTS หุ้นตัวนี้หลายคนคงรู้จัก เพราะนี่คือต้นแบบของการเดินทางที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ซึ่งรถไฟฟ้าBTS นั้น ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ไร้มลภาวะเขม่าควันดำที่เราเคยเห็นในรถไฟยุคโบราณ มิหนำซ้ำการขนส่งทางรางของกรุงเทพกำลังเติบโต กลายเป็นมหานครการเดินทางทางรางของเอเชีย และของโลกเลยทีเดียว

2.TTW หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ดำเนินการจัดหาน้ำประปาคุณภาพดีให้กับเมืองใหญ่ละแวกใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร เป็นทั้งน้ำที่ส่งต่อให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ และน้ำเพื่อประชาชน พูดง่าย ๆ หากมนุษย์ได้อุปโภคน้ำที่มีคุณภาพ จึงเท่ากับว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น นั่นเอง

3. EA หุ้นตัวนี้คือไฮไลท์ของประเทศไทยในอนาคตเลยก็ว่าได้ เพราะพวกเขาดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับไฟฟ้าแทบจะครบวงจร ไล่ตั้งแต่ผลิตไฟฟ้า และนวัตกรรมต่าง ๆ

สุดท้าย เจตนาในการเขียนบทความหุ้น ESG ในครั้งนี้ ไม่ได้ตั้งใจชี้นำให้ลงทุนอย่างไร้เหตุผล เพราะการลงทุนจะมีความเสี่ยงสูงมาก หากเราไม่มีความรู้…สวัสดีครับ

ขอบคุณภาพจาก  businesstoday , eventpop และ posttoday

#หุ้นแนวESG #ESG #การลงทุน

Table of Contents