เซ็นสัญญาธุรกิจอย่างไรไม่ให้ถูกโกง

ในการเซ็นสัญญาทำธุรกิจหรืออะไรก็ตามแต่ การโกงสัญญาย่อมเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้หากผู้ที่ทำสัญญาอีกฝ่ายมีความประมาทซึ่งพอมารู้ตัวอีกทีก็ไม่สามารถทำอะไรได้แล้ว เพราะลายเซ็นตัวเองก็ยืนยันการทำสัญญาตามในเอกสารเรียบร้อยเป็นหลักฐานตามนั้น ทำให้นอกจากคุณจะรู้สึกเสียใจ เสียหน้าแล้ว ก็ยังเสียทรัพย์สินกับผลประโยชน์ที่พึงมีเป็นของตัวเองด้วย ฉะนั้นการจะโทษอีกฝ่ายที่หากลลวงมาโกงคุณร้อยแปดพันเก้าจึงไม่ใช่ความผิดของเขาแต่เพียงผู้เดียว แต่เป็นตัวคุณด้วย วันนี้เราจึงนำวิธีการเซ็นสัญญาธุรกิจไม่ให้ถูกโกงมาฝากคุณกัน แต่ไม่ว่าจะวิธีใด โปรดจำไว้เสมอว่า “การมีสติ” คือสิ่งสำคัญที่สุด

อ่านสัญญาอย่างละเอียดทุกตัวเพื่อป้องกันการโกง

หลายคนมักจะพลาดท่าถูกอีกฝ่ายโกงด้วยเอกสารสัญญาเพราะความไว้วางใจเท่านั้นจึงอ่านแบบผ่านตาและบางคนก็ไม่อ่าน พอรับมาก็เซ็นเลย แบบนี้อันตรายมาก ไม่ว่าอีกฝ่ายที่ทำสัญญากันจะเป็นญาติ คนในครอบครัว เพื่อน ผู้มีพระคุณ หรือใครก็ตามแต่ คุณไม่ควรไว้ใจเขาทุกกรณีเพราะถึงอย่างไรจิตใจคนก็ยากแท้หยั่งถึง บางคนก็อาจโกงคุณแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้ คนเราเมื่ออยากได้อะไรหรือชีวิตไปต่อไม่ได้ก็ย่อมสามารถทำทุกอย่างที่ไม่ใช่ตัวของตัวเองได้ทุกเมื่อแม้สุดท้ายจะรู้ว่ามันทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาต้องขาดกันก็ตาม ฉะนั้นการรับสัญญามาอ่านให้ละเอียดหลายรอบทุกตัวอักษรพร้อมพยานและใช้เวลาในการร่วมวิเคราะห์นานหน่อยจึงเป็นสิ่งที่ควรทำและอีกฝ่ายก็ไม่มีสิทธิ์จะมาเร่งให้คุณรีบเซ็นด้วย เพราะหากพบความผิดปกติจะได้ซักถามอีกฝ่ายเพื่อความมั่นใจ

อัดเสียงไว้ระหว่างเจรจาทำสัญญาเพื่อป้องกันการโกง

ในการเจรจาทำธุรกิจเพื่อทำสัญญาต่าง ๆ ควรมีการอัดเสียงไว้เพื่อเป็นหลักฐานอีกชั้นว่าอีกฝ่ายจะไม่ใช้กลลวงในการโกงเอกสารสัญญาแบบเนียน ๆ ในภายหลัง บางคนอาจพิมพ์เป้าหมายสัญญากับการเจรจามาคนละความหมายหรือเป็นคนละนัยกันตามที่สื่อ เมื่อเขาคิดจะโกงก็ต้องนำเอกสารสัญญาที่คุณเซ็นมาเป็นหลักฐาน แต่ขณะเดียวกันคุณก็สามารถใช้เครื่องอัดเสียงมาเป็นหลักฐานว่าตัวเองถูกโกงได้เช่นกัน เรียกได้ว่าไม่ประมาท หากเป็นไปได้ควรอัดไว้เนียน ๆ ไม่ให้อีกฝ่ายรู้เพื่อดัดหลังคุณในทางอื่น

ถ่ายสำเนาสัญญาไว้เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันการโกง

บางคนอาจทำสัญญาธุรกิจกันโดยมีแค่ฉบับเดียวให้คนที่ทำเก็บไว้ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะสัญญาควรมี 2 ฉบับไว้ให้ทั้งสองฝ่ายเก็บเพื่อเป็นหลักฐานไม่ให้โกงโดยการที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแอบพิมพ์บางอย่างเพิ่มและปริ้นท์ออกมาในภายหลังแบบเซียนคอมพิวเตอร์หัวหมอหลังจากที่คุณกับเขาเซ็นสัญญาได้ และควรมีการถ่ายรูปสัญญานั้นเก็บไว้อีกชั้นเพื่อเป็นหลักฐานว่าสัญญาที่คุณเก็บเป็นสัญญาจริงที่ทำกันวันนั้นเพราะวันที่ในรูปภาพโทรศัพท์มือถือไม่สามารถโกหกใครได้อยู่แล้ว

#เซ็นสัญญาธุรกิจอย่างไรไม่ให้ถูกโกง #สัญญาธุรกิจ #การลงทุน 

Table of Contents