How To การใช้ข้อความโปรโมทสินค้าออนไลน์

ในการที่คุณจะโปรโมทโฆษณาสินค้าในหน้าร้านออนไลน์โดยการบอกถึงข้อมูลคุณสมบัติ ผลของผู้ใช้ ประโยชน์ และความโดดเด่นของสินค้าออนไลน์ในการลงข้อความบอกเล่าถึงลูกค้าเพื่อให้มีความสนใจมาซื้อกันย่อมต้องมีวิธีการรัดกุมในการใช้ข้อความให้โฆษณาให้เหมาะสมกับการอ่านของลูกค้า เพราะสมัยนี้จะโปรโมทสินค้าโดยการบรรยายยาวแบบทางการก็อาจจะทำให้รู้สึกไม่น่าอ่านและอยากออกจากหน้าร้านอย่างรวดเร็วก็เป็นได้ โดยการใช้ข้อความโปรโมทสินค้าออนไลน์มีรูปแบบที่เหมาะสม ดังนี้

ใช้ข้อความโปรโมทสินค้าออนไลน์แบบหัวข้อสั้น ๆ

เมื่อคนสมัยนี้ไม่ชอบการอ่านข้อความหรือโฆษณาที่มีเนื้อหาแบบยาวติดกันหลาย ๆ บรรทัดเป็นก้อนจนน่าเวียนหัวตามสไตล์การอ่านหนังสือของคนไทย คุณก็ควรปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ข้อความโปรโมทจากการบรรยายให้เป็นในรูปแบบหัวข้อที่บอกสรุปถึงจุดเด่นและประโยชน์ของสินค้าออนไลน์คุณให้ชัดเจนแบบสั้นกะทัดรัดไปเลย ลูกค้าจะได้อ่านแล้วรู้เหตุผลที่ว่าทำไมเขาจึงควรเลือกสินค้าออนไลน์ของคุณ

ใช้ข้อความโปรโมทสินค้าออนไลน์ผ่านการบอกเล่าหลังการใช้งานสินค้า

คุณสามารถใช้วิธีการโปรโมทสินค้าแบบข้อความในรูปแบบการบอกเล่าผ่านปากของผู้ใช้สินค้าออนไลน์จริงและมีภาพสินค้าประกอบด้วยก็ได้ เพื่อที่ลูกค้าจะได้รู้ว่าสินค้าของคุณมีความมั่นใจในประโยชน์และคุณภาพมากแค่ไหน แล้วผลหลังการใช้สินค้าออนไลน์นั้น ๆ เป็นอย่างไรบ้าง แบบเหมือนกับการรีวิวและโปรโมทตัวเองไปด้วย อาจมีการขออนุญาตลูกค้าบางคนแคปหน้าจอผลการใช้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบว่าคุณไม่ได้สร้างรีวิวขึ้นมาเองจริง เพราะอย่างไรลูกค้าก็ต้องการความน่าเชื่อถือมาเป็นอันดับแรกในการตัดสินใจอ่านและซื้อสินค้าออนไลน์อยู่แล้ว

ใช้ข้อความโปรโมทสินค้าออนไลน์แบบเล่าเชิงพรรณนาโวหาร

แม้ว่าคนไทยจะไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือที่มีจำนวนบรรทัดยาวเกิน 3 บรรทัดแต่หากเป็นเรื่องราวหรือข้อความที่น่าสนใจสามารถดึงดูดพวกเขาได้ก็ย่อมสามารถใช้เป็นข้อความในการนำมาโปรโมทสินค้าออนไลน์ของคุณได้เช่นกัน โดยคุณอาจเลือกข้อความที่ใช้โปรโมทแบบการพรรณนาโวหารคล้ายเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับนามธรรมของประโยชน์สินค้าออนไลน์ตัวเองให้คนอ่านเกิดความหลงใหลโน้มน้าวตามจนชอบและเข้าเรื่องสรุปเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าเพียงเล็กน้อยว่าราคาเท่าใด ซื้ออย่างไร มีเลขจดทะเบียนหรือไม่ เป็นต้น เชื่อได้เลยว่าลูกค้าต้องชอบการโปรโมทข้อความรูปแบบนี้แน่นอน

การโปรโมทสินค้าโดยใช้ข้อความมีรูปแบบหลัก ๆ คือ 3 รูปแบบดังกล่าวซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่าอยากใช้วิธีไหนในการลงข้อความให้ลูกค้าได้อ่าน ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าออนไลน์ของคุณและความถนัดในการสร้างข้อความที่ทำให้ผู้อ่านเกิดความสนใจจนอยากเป็นลูกค้าของคุณ

#สินค้าออนไลน์ #โปรโมทสินค้าออนไลน์ #การลงทุน

Table of Contents