ต่างชาติครอบครองทรัพย์สินไทย อย่างไรได้บ้าง ตอนที่ 2

 สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน  ความเดิมตอนที่แล้วผมได้พูดถึงทรัพย์สินที่ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของได้ ซึ่งทรัพย์สินที่ว่านั้น ก็คือ คอนโดมีเนียม ซึ่งกฎหมายไทยเอง ก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาครอบงำอสังหาริมทรัพย์ได้สะดวกนัก โดยเฉพาะเรื่องสิทธิเรื่องเสียงในคอนโดมีเนียม กฎหมายไทยอนุญาตให้ชาวต่างชาติไม่ว่าชาติเดียวหรือหลายชาติรวมกัน สามารถครอบครองห้องชุดได้ไม่เกิน 49% ต่อห้องชุด 1 โครงการเท่านั้น

ที่เป็นแบบนี้ก็เพื่อความผาสุกของคนไทยในภาพรวม เพราะก็ต้องยอมรับตามตรงว่า คนไทยเราเอง ไม่เมีเม็ดเงินหนาเท่าชาวต่างชาติ ถ้าปล่อยฟรีมากเกินไป อนาคตแผ่นดินไทยคงไม่ใช่คนไทยเป็นผู้อยู่อาศัยแน่ ๆ เอาหละครับ พูดถึงเรื่องเก่ามายืดยาว ขอพูดเรื่องใหม่กันบ้าง ว่าทรัพย์สินที่ต่างชาติครอบครองได้ ชิ้นต่อไป สามารถเป็นเจ้าของได้หรือไม่ หรือเป็นได้แค่ไหน

ที่ดิน เป็นทรัพย์สินที่ต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของได้

เอาหละสิ หลายคนเริ่มตกใจ แล้วทีนี้อนาคตเราจะมีที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินปลูกบ้านอยู่อาศัยกันหรือเปล่า ซึ่งข้อนี้ทุกท่านไม่ต้องกังวลครับ เพราะว่าพวกเขาที่เป็นชาวต่างชาติ ไม่ได้ซื้อที่ดินต่อจากคนไทยง่าย ๆ แล้วไปที่สำนักงานที่ดินท้องที่นั้น ๆ  เพื่อโอนที่กันแบบง่ายดาย

ตรงกันข้าม การที่ชาวต่างชาติจะซื้อที่ดินมาเป็นเจ้าของ จะต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย และการจะครอบครองที่ดินนั้น อนุญาตให้ไม่เกิน 1 ไร่ และการใช้เงินซื้อลงทุนก็ต้องไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จะต้องมาดำเนินการ จัดการที่ประเทศไทย

คำถามต่อไป อาจจะมีคนสงสัยว่า แล้วบรรดาภรรยาฝรั่งมังค่าทั้งหลายหละ พอแต่งงานกับฝรั่งแล้ว จะมีสิทธิซื้อที่ดินหรือเปล่า คำตอบก็คือ สามารถซื้อได้ ถ้าภรรยาฝรั่งคนนั้นยังคงถือสัญชาติไทย ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัญชาติ และการซื้อที่ว่านี้ห้ามมิให้ซื้อที่ให้ที่ดินเป็นสินสมรส โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นสินส่วนตัวเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม คำว่าครอบครองทรัพย์สิน ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็ได้ เพราะการครอบครองรวมถึงการครอบครองในฐานะผู้เช่าด้วย ซึ่งวิธีการเช่านี้เอง ที่สามารถตอบโจทย์ชาวต่างชาติที่ต้องการมาพักอาศัยที่ประเทศไทยหลายดือนจนกระทั่งเป็นปี ได้เป็นอย่างดี เพราะเงื่อนไขในการทำสัญญาเช่า ก็ไม่ได้มีความยุ่งยากซับซ้อนกว่าคนไทยเช่าคนไทยด้วยกันเองมากเท่าใดนัก จึงทำให้ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ได้รับความนิยมค่อนข้างมาก

สุดท้าย แม้ปัจจุบัน การครอบทรัพย์สินไทยของชาวต่างชาติจะมีหลักเกณฑ์ที่ยุ่งยาก คนไทยเราเองก็อย่าชะล่าใจ เราควรเป็นเจ้าของทรัพย์สินในประเทศของเราให้มาก คงไม่ใช่เพื่อใคร ก็เพื่อลูกหลานของเรานั่นเองครับ…สวัสดี

ขอบคุณภาพจาก posttoday , prapaisee และ meetfarangmen

#ทรัพย์สินไทย #ต่างชาติครอบครองทรัพย์สินไทย #การลงทุน

Table of Contents