อยากสำเร็จในการลงทุนหุ้น ก็ต้องศึกษาหุ้นให้มาก

  คำว่าความสำเร็จ ไม่ว่าด้านไหนในโลกนี้ ล้วนแล้วแต่มีปัจจัย ที่มาของความสำเร็จคล้าย ๆ กัน นั่นก็คือความรักในสิ่งนั้น ประกอบกับมีความมุมานะ พยายาม ในการต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เข้ามาบั่นทอนกำลังใจ เข้ามาทดสอบว่าเรา เป็นผู้ที่จะเหมาะควร หรือควรค่าที่จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในเรื่องนั้น ๆ หรือไม่

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมขอเรียกแบบเบ็ดเสร็จว่าการศึกษา โดยความสำเร็จในการลงทุนในหุ้นก็เช่นเดียวกัน มันจะต้องเริ่มจากคำว่ารักเสียก่อน แล้วก็จะเกิดความคิดที่จะศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาหุ้น อย่างเอาจริงเอาจัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้พื้นฐานของบริษัท งบการเงิน รวมทั้งสินค้าหรือบริการของบริษัทนั้น ๆ ในโลกของความเป็นจริง

เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับข้อมูลที่บริษัทนำเสนอผ่านเรื่องราว ผ่านงบการเงินหรือไม่ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ คุณต้องศึกษามีนอย่างหนัก คุณจึงจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนในหุ้น

รักหุ้นก็ต้องศึกษาหุ้นอย่างจริงจัง

ผมเชื่อว่าหลายคนในที่นี้ คงเคยเจอเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ถูกยกตัวอย่างเป็นประจำ ซึ่งก็คือ การที่คน ๆ หนึ่ง มีโอกาสได้เห็นคนอื่นเขาประสบความสำเร็จหรือรวยจากการลงทุนในหุ้น ก็อยากรวยแบบเขาบ้าง แต่ตัวเองไม่ได้ชอบตัวเลข หรือ ไม่ได้มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้เลยแม้แต่น้อย ได้แต่เฝ้าถามคนอื่นอยู่เป็นประจำว่า ซื้อตัวไหนดี ผมขอพูดตามตรงว่าคนลักษณะนี้ยากที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนหุ้นครับ

เพราะคุณไม่ได้รักมัน และเมื่อคุณไม่ได้รักมัน คุณก็จะไม่มีทางที่จะศึกษาหุ้นอย่างจริงจัง และเมื่อคุณไม่ศึกษาอย่างจริงจัง คุณก็ไม่มีทางจะเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ 

            สำหรับคุณลักษณะของผู้ที่มีความรักในการลงทุนหุ้น ที่คล้าย  ๆ กันก็คือ เขาจะศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโลกธุรกิจ เรื่องการลงทุนทุกวัน โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกมาบังคับ(แต่เขาไม่จำเป็นต้องดูกระดานหุ้นทุกวัน) อีกทั้ง การใช้ชีวิตประจำวันของผู้ที่รักในการลงทุนหุ้น ก็จะไม่ใช่ผู้ที่ กิน ใช้ เที่ยว เฉย ๆ แต่ระหว่างที่ทำกิจกรรมในแต่ละวันนั้น เขาก็จะสังเกตพฤติกรรมผู้คน สังเกตสินค้าหรือบริการที่อยู่รอบตัว ว่ามีอะไรพอจะเชื่อมโยงถึงการลงทุนได้บ้างอยู่เสมอ

สุดท้าย อาจกล่าวได้ว่า ผู้ที่รักในการลงทุนในหุ้น จะอยู่กับหุ้น จะคิดถึงหุ้นตลอดเวลา เปรียบเสมือนการศึกษาหุ้นอย่างจริงจังและไม่รู้จบ และหากจะกล่าวบุคคลเหล่านี้มีชีวิตเพื่อการลงทุนก็คงไม่ผิดนัก…สวัสดี

 เครดิตภาพ finspace.co, bangkokpost.comและblockdit.com

#เทรนการลงทุน #การลงทุน #ศึกษาหุ้น

Table of Contents