นายหน้าอสังหาควรรู้ ปัญหาของที่ดินตาบอด

            สำหรับ นายหน้าอสังหา ถ้าเป็นที่ดินที่เลือกซื้อและจับจองกันในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ก็แทบจะไม่เจอปัญหาที่ดินตาบอดกันอีกเลย เพราะมีการบริหารจัดการก่อนซื้อขายมาเป็นอย่างดี ทุกคนรู้แล้วว่าที่ดินทุกผืนจะต้องมีทางเข้าออกที่ชัดเจน หากเป็นทางร่วมก็ต้องมีสัญญาระหว่างเจ้าของที่ดินข้างเคียงให้เรียบร้อย เพื่อลดการเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันในภายหลัง ที่ดินที่ถูกเรียกว่ามีลักษณะตาบอดนี้ ก็หมายถึงที่ดินซึ่งถูกปิดกั้นรอบด้าน ไม่มีทางเข้าออกเลย หันไปทางไหนก็เป็นเขตที่ดินของผู้อื่น บ้างก็อาจจะมีทางร่วมแต่เจ้าของที่คนอื่นเขาไม่ยินยอม หรือบางที่ก็ไม่มีแม้แต่ทางร่วมด้วยซ้ำไป

ปัญหาและสาเหตุของที่ดิน

            สาเหตุของการเกิดที่ดินตาบอดต่อยอดมาจากวัฒนธรรมของคนสมัยก่อน ที่นิยมมีลูกมากๆ พ่อแม่ก็สะสมทรัพย์สินเป็นที่ดินผืนใหญ่ หวังว่าสุดท้ายจะแบ่งสรรให้ลูกได้ไปทำทุนเท่าๆ กัน แล้วก็คิดว่าการที่พี่น้องอยู่รวมกันบนที่ดินขนาดใหญ่ที่ต่อกันเป็นผืนเดียวนั้นเป็นสิ่งที่ดี จะได้พึ่งพาอาศัยกันได้ในยามเดือดร้อน ซึ่งในยุคแรกมันน่าจะเป็นความคิดที่ดีและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นนั้นจริง แต่เมื่อเวลาผ่านไปถึงรุ่นลูกหลาน ก็มีการแบ่งมรดกกันชัดเจนมากขึ้น บางคนเอาไปขายต่อให้ นายหน้าอสังหา เปลี่ยนมือเจ้าของไปเป็นคนอื่น จึงมีที่ดินบางจุดถูกล้อมรอบไม่มีทางออกอย่างที่บอกไปข้างต้น

            ปัญหาที่ นายหน้าอสังหา รู้ดีคือ ที่ดินตาบอดจะใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างยาก มีข้อจำกัดของกิจกรรมที่ทำได้พอสมควร ถ้าชื่นชอบการเกษตรก็พอทำได้ แต่หากเป็นธุรกิจการค้า เรียกว่าลืมไปได้เลย ในเมื่อร้านคนเข้ามาไม่สะดวก ใครที่ไหนจะอยากมาอุดหนุน หรือแม้แต่การเกษตรเองก็ตาม หากวันหนึ่งต้องการขยายให้มันใหญ่โตขึ้นจนเป็นธุรกิจ เวลาต้องใช้เครื่องจักร เช่น รถไถ รถตัก เป็นต้น ก็เข้าไปยังพื้นที่ได้ลำบาก เคยมีกรณีพิพาทระหว่างเจ้าของที่เรื่องของ ขออนุญาตนำรถไถเข้าที่ดินกันมาแล้ว

            เมื่อทำอะไรไม่ได้ เลยคิดที่จะขายให้จบๆ ไป แต่ที่ดินตาบอด ขนาดเจ้าของยังใช้ประโยชน์ลำบาก แล้วใครกันเล่าจะอยากซื้อ นายหน้าอสังหา อย่างท่านทั้งหลายก็อาจจะต้องคิดหนัก ทางแก้จึงมีแค่ทางเดียวเท่านั้น ต้องซื้อที่ดินข้างเคียงแล้วใช้ทางเข้าออกผ่านที่ดินผืนนั้น แน่นอนว่าเจ้าของที่เขาจะรู้แน่ว่าเราต้องการอะไร และมีโอกาสที่จะเรียกราคาสูงกว่าปกติ ก็อยู่ที่เราแล้วว่าจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ เงินที่ต้องจ่ายเพิ่มเพื่อให้ได้ที่ดินและทางเดินรถมา มันคุ้มไหม หรืออีกกรณีหนึ่งคือยังไม่พร้อมจ่ายเงินก้อน ยังไม่พร้อมมีภาระหนี้สินเพิ่ม ก็ต้องใช้วิธีทำเกษตรขนาดย่อมบนที่ดินเพื่อสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ ไปก่อน

#เทคนิคการลงทุน #การลงทุน #นายหน้าอสังหา

Table of Contents