5 เรื่องที่ต้องรู้ กับการลงทุน RMF

การลงทุนกับ RMF นั้นคือการออมเงินระยะยาวสำหรับการเก็บไว้ใช้นิยามเกษียณแต่ก่อนการลงทุนนั้นคุณจะต้องทำการศึกษาให้ดีเสียก่อนว่ากองทุนแต่ละอย่างนั้นมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรวันนี้เรามีเรื่องที่ต้องรู้ก่อนที่ท่านจะทำการลงทุนกับRMF มีอะไรบ้างนะเราไปดูกันเลย

1. เป็นการลงทุนที่สามารถยกเว้นการลงทุนได้ปีเว้นปี

เมื่อคุณทำการลงทุนต่อเนื่องทุกปีคุณสามารถหยุดการซื้อชั่วคราวได้แบบปีเว้นปีแต่จะต้องไม่เกิน 1 ปีติดต่อกันยกเว้นกรณีที่คุณเกิดทุกพลภาพหรือเสียชีวิตเพราะในการลงทุน RMFนั้นจะมีการซื้อและถือหน่วยลงทุนไปจนครบอายุ 55 ปีซึ่งจะต้องมีการลงทุนมาไม่น้อยกว่า 5 ปีจึงจะขายคืนได้นั่นเอง

2.รับสิทธิ์ทางภาษี 2 ส่วน

ในส่วนแรกนั้นคือสามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ในแต่ละปีและส่วนที่ 2 เมื่อคุณได้ทำการลงทุนครบ 5 ปีและได้มีการเกษียณแล้วที่อายุ 55 ปีบริบูรณ์หากคุณมีการขายคืนแล้วได้กำไรคุณไม่จำเป็นต้องนำไปคำนวณรวมเพื่อเสียภาษีเงินได้แต่หากคุณลงทุนเกินสิทธิลงทุนได้กำไรที่ได้จะต้องนำไปเสียภาษี ที่นั่นเอง        

3.มีนโยบายการลงทุนหลากหลาย

กองทุน RMF นั้นจะมีการลงทุนที่หลากหลายซึ่งมีทั้งที่ความเสี่ยงต่ำไปจนถึงความเสี่ยงสูงสามารถให้คุณเลือกลงทุนได้ตามที่ใจต้องการเพื่อให้ตอบโจทย์ของคุณในช่วงชีวิตนั้นๆ

4. ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

คุณต้องทราบเสียก่อนว่ากองทุนรวม RMF นั้นเป็นกองทุนที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพื่อเป็นเงินที่ใช้ยามเกษียณอย่างแท้จริงจึงห้ามให้กองทุนRMF มีการจ่ายเงินปันผลนั้นเอง

5. สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน RMF ที่ถือครองอยู่ได้

กองทุน RMF นั้นจะดีกว่าการซื้ออย่างอื่นตรงที่สามารถลงทุนแล้วเปลี่ยนตลาดได้เช่นเมื่อคุณลงทุนในเรื่องหุ้นแต่ตลาดหุ้นช่วงนั้นอยู่ในขาลงคุณสามารถย้ายหน่วยลงทุนไปที่อื่นที่มีนโยบายตราสารประเภทอื่นได้แต่การย้ายหน่วยนั้นจะไม่ถือว่าเป็นการลงทุนจึงไม่สามารถลดหย่อนภาษีในปีนั้นได้

อย่างที่เห็นว่ากองทุน RMF นั้นมีความยืดหยุ่นสูงจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการความเสี่ยงที่สูงมากและสามารถเก็บเอาไว้ใช้ในช่วงบั้นปลายชีวิตได้ที่สำคัญยังไม่มีปัญหาเรื่องภาษีอีกด้วยหากใครที่ต้องการลงเงินทุนขอแนะนำให้ลงทุนRMF จะเป็นเรื่องที่ดีกว่า

ขอบคุณภาพจาก ddproperty

#การลงทุน #เทคนิคการเล่นหุ้น #ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ #การลงทุนRMF

Table of Contents