ตราสารหนี้

มาทำความรู้จักกับตราสารหนี้ 

เรามาดูว่าตราสารหนี้มีอะไรบ้าง อยากลงทุนต้องทำไง ตราสารหนี้เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งของนักลงทุนซึ่งดีกว่าการฝากประจำและการลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงกว่า

ตราสารหนี้คือสัญญาการกู้ยืมระหว่างองค์กรกับนักลงทุนซึ่ง นักลงทุนทำการกู้ยืมกองกรนั้นๆ และผู้ต้องการลงทุนอย่างเราก็จะทำการไปซื้อหุ้นของตราสารหนี้มาถือเพื่อจะได้ผลประโยชน์ในรูปแบบของดอกเบี้ย ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นคิดเป็น 4 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

ประเภทของตราสารหนี้ แบ่งออกเป็น 2รูปแบบคือ 

รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจออกเรียกว่า พันธบัตร Government Bond ส่วนของเอกชนเรียกว่าตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ Corporate Bondตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนตามความเสี่ยงยิ่งความเสี่ยงสูงข้อใดยิ่งได้ผลตอบแทนมาก ความเสี่ยงน้อยก็ได้ผลตอบแทนน้อยเช่นกัน

การซื้อขายตราสารหนี้นั้นมีการซื้อขายระหว่างองค์กรกับนักลงทุนเรียกว่าตลาดหลัก ส่วนการซื้อขายของนักลงทุนกับนักลงทุนเรียกว่าตลาดรอง ตราสารหนี้รูปแบบพันธบัตรเริ่มต้นที่50,000บาท แต่ถ้าเป็นหุ้นกู้เริ่มต้นที่ 100บาทหรือ 100หน่วยลงทุน

ตราสารหนี้แบ่งตามประเภทของดอกเบี้ย

ประเภทดอกเบี้ยซึ่งองค์กรตราสารหนี้มันจะจ่ายทุกๆ 6เดือนเงื่อนไขระบุไว้ตั้งแต่ต้นแล้ว กับตราสารหนี้ไม่ไม่มีดอกเบี้ยดอกเบี้ย 0แต่จะจ่ายผลกำไรเมื่อครบการไถ่ถอน ตราสารหนี้แบบทบต้น จะจ่ายครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน

ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้แบ่งได้ ดังต่อไปนี้

อัตราดอกเบี้ยคงที่ Fixed Rate Bond ดอกจะถูกระบุไว้ในสัญญาตั้งแต่ต้น เมื่อหมดอายุการไถ่ถอนดอกอาจจะน้อยกว่าการลงทุนประเภทอื่น

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว Floating Rate Bond ดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตราเงินเฟ้อที่ขึ้นลงช่วงเวลานั้นๆ การได้ดอกเบี้ยจะขึ้นลงไม่เท่ากันจนถึงเวลาไถ่ถอน

Peerpower.co.th

การซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดแรกเป็นการซื้อขายตราสารหนี้หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้โดยที่กำหนดราคาของผู้ออกเงินกู้ผ่านธนาคารพาณิชย์

ตลาดรองเป็นที่ซื้อขายตราสารหนี้โดยตรงระหว่างนักลงทุนเที่ยงลดราคากันเอง เป็นการซื้อขายนอกตลาด 

ความเสี่ยงของการลงทุนตราสารหนี้

1ความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคา

2ความเสี่ยงจากการลงทุนต่อ

3ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้

4ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

5ความเสี่ยงจากสิทธิแฝงในตราสารหนี้

6ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์โดยภาครัฐ

7ความเสี่ยงจากการขาดความรู้ของนักลงทุน

จากการกล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนั้นทำให้เห็นว่าการจะลงทุนในตราสารหนี้ผู้ลงทุนจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ผลตอบแทน10% ต่อปีก็ถือว่าสูงใช้ได้เช่นกัน ดังนั้นเมื่อจะคิดจะลงทุนในตราสารหนี้ควรจะถือสภาพคล่องเรื่องเงินเย็นที่มาลงทุน

#การลงทุน #เงินลงทุน #ฝากขั้นต่ำ #ตราสารหนี้

Table of Contents