ความเสี่ยง หุ้นโรงพยาบาล

หุ้นโรงพยาบาล แม้ว่าจะเป็นหุ้นที่ดี มีความผันผวนน้อย เป็นหุ้น defensive stock ของใครหลาย ๆ คน แต่ก็ใช่ว่าหุ้นในธุรกิจโรงพยาบาลจะไม่มีข้อเสีย เพราะขึ้นชื่อว่า หุ้น ธุรกิจ หรือแม้กระทั่งมนุษย์แบบเรา ๆ ก็ล้วนแต่มีข้อเสียด้วยกันทั้งนั้น แต่ปัจจัยที่ทำให้เราต้องระมัดระวังก่อนที่จะซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งอาจไม่ได้เรียกว่าข้อเสีย แต่เราจะรู้จักกันในคำว่า ความเสี่ยง ซึ่ง ทุกธุรกิจล้วนมีความเสี่ยง ไม่เว้นหุ้นที่ดี หุ้นแห่งอนาคต อย่างหุ้นโรงพยาบาล

หุ้นโรงพยาบาล เสี่ยงเรื่องอะไรบ้าง

หากให้พูดกันตามตรงแล้ว หุ้นโรงพยาบาล มีความเสี่ยงอยู่หลายเรื่องเลยทีเดียว ซึ่งถ้าให้เขียนทั้งหมดอาจจะไม่สามารถเล่าให้ฟังได้หมดในตอนเดียว อีกทั้งความเสี่ยงที่จะเล่า ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างสำคัญ และสามารถนำไปศึกษา วางแผน และวิเคราะห์ต่อได้ครอบคลุมอยู่แล้ว ดังนั้น ผมจึงขอยกตัวอย่างความเสี่ยงของหุ้นโรงพยาบาล ดังนี้ครับ

1.ความเสี่ยงจากนโยบายรัฐบาล ซึ่งเรื่องนี้ต้องยอมรับกันตามตรงว่า เรื่องสุขภาพของประชาชน เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบาย การออกใบอนุญาต หรือแม้กระทั่งการสนับสนุนให้มีการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในประเทศ ผ่านองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ แต่ส่งผลกระทบต่อการทำกำไรของโรงพยาบาลเอกชน สิ่งนี้คือปัญหาของธุรกิจโรงพยาบาล ยกตัวอย่างเช่น โครงการประกันสังคม ซึ่งมีโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการนี้จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว

โดยหากภาครัฐมีนโยบายที่ทำให้โรงพยาบาลเอกชนควบคุมค่าใช้จ่ายได้ยาก ก็อาจส่งผลต่อกำไรไม่มากก็น้อยขึ้นอยู่กับว่าโรงพยาบาลนั้น ๆ มีสัดส่วนของลูกค้าประกันสังคมมากน้อยแค่ไหน ซึ่งเรื่องนี้ นักลงทุนก็ต้องระวังไว้พอสมควร

2.ความเสี่ยงในเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ เรื่องนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า ภาครัฐมีสัดส่วนในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ได้มากกว่าเอกชน ซึ่งปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ หรือระดับผู้เชี่ยวชาญ ยังมีไม่มากเท่าที่ควร ดังนั้น ค่าจ้างสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่เก่ง ๆ ย่อมมากตามไปด้วย ทำให้โรงพยาบาลที่มีความพร้อมในเรื่องทุน จะมีความได้เปรียบ

3.ความเสี่ยงของการแข่งขันระหว่างโรงพยาบาลไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งหากท่านสังเกตดี ๆ ก็จะพบว่า โรงพยาบาลภาครัฐหลายแห่งก็มีบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีการเปิดคลินิกนอกเวลา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าเวลาปกติ ซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนโดยตรง

4.ความเสี่ยงจากลูกค้าต่างชาติ เนื่องจากประเทศไทยได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานทางสุขภาพระดับโลกและยังมีราคาที่ไม่แพง ทำให้บางโรงพยาบาลมีสัดส่วนของลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติค่อนข้างมาก และเมื่อเกิดวิกฤติที่ทำให้ชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ สิ่งนี้จะทำให้โรงพยาบาลนั้น ๆ อาจมีปัญหาได้ เป็นต้น

สำหรับความเสี่ยงของ หุ้นโรงพยาบาล นั้น ยังมีอยู่พอสมควรที่ยังไม่ได้กล่าวถึง แต่ก็เป็นความเสี่ยงทั่ว ๆ ไป ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกโรงพยาบาล คงไม่ต้องพูดถึงให้เสียเวลาและสุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการลงทุนนะครับ…สวัสดีครับ

เครดิตภาพ posttoday.com, silideplayer.in.th และ newtv.co.th

#การลงทุน #เทคนิคการเล่นหุ้น #หุ้นโรงพยาบาล

Table of Contents