เรียนรู้ที่มาของรายได้จากเงินสี่ด้าน

ต้องยอมรับในยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคที่ข้าวยากหมากแพง เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะอเมริกาที่ถึงส่งผลให้โรงงานและธุรกิจหลายอย่างในประเทศอื่น ๆ พากันปิดตัวตามไปด้วย ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือบริษัทและโรงงานผลิตรถยนต์ยี่ห้อเซฟโรเล็ตในกระเทศไทยที่ได้ปิดตัวและขายกิจการไปจนเป็นเหตุให้คนตกงานที่เดียวเป็นพันตามที่เราทราบกันมาแล้ว

แถมเคราะห์ยังมีมามากขึ้นเพราะมีไวรัสโคโรน่ามสแพร่กระจายจากเมืองอูฮั่น ประเทศจีน ซึ่งเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมที่สำคัญซึ่งนักธุรกิจต่าง ๆ ไปลงทุน ทำให้การผลิตต้องหยุดชะงักลง ด้วยเหตุนี้เองเราจึงต้องรู้จักการบริหารการเงินที่ดี ในบทความนี้เราจึงขอนำที่มาของการเงินในหลัก เงิน 4 ด้าน ในหนังสือชุดพ่อรวยสอนลูก มาสรุปนำเสนอท่านดังนี้

ด้านที่ 1 ลูกจ้าง

รายได้ที่มาในฐานะเป็นลูกจ้าง ถือเป็นรายได้หลักที่คนส่วนใหญ่ในสังคมเป็นกันอยู่ ไม่ว่าจะ พนักงานประจำในบริษัท องค์กร หรือแม้แต่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่ไม่ว่าเรียกชื่ออะไรแต่ถ้ายังทำงายรีบเงินเดือนอยู่ก๋เข้าข่ายในส่วนนี้

ด้านที่ 2 เจ้าของกิจการส่วนตัว

กิจการที่ว่านี้หมายถึงกิจการร้านค้าหรือบริการที่ตัวเจ้าของเป็นคนทำเองแทบทั้งหมด อาทิ ร้านอาหารขนาดเล็กทร้านทำผม ร้านซักอบรีด เป็นต้น ซึ่งเป็นร้านของเจ้าของเองไม่ใช่แฟรนไซส์ที่ซื้อมา และเจ้าของต้องลงมือทำเองแต่อาจมีคนช่วยบ้างแต่ระบบต้องหวังพึงเจ้าของเป็นคนทำ หากเจ้าของไม่อยู่ก็แทบมาอาจเปิดกิจการได้

ด้านที่ 3 เจ้าของระบบ

ร่วมตั้งแต่เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์หรือเครือข่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแฟรนไชส์ร้านอาหารด่วน และบริการอื่น ๆ ที่เป็นรูปแบบการวางระบบไว้และเจ้าของกิจการมาซื้อระบบไปทำ หรือแม้แต่ธุรกิจเครือข่าย  

ด้านที่ 4 การลงทุน

การลงทุนในที่นี้มีอยู่หลายรูปแบบ อาทิ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนด้วยหารสร้างสินทรัพย์ใหม่ ๆ ที่สามารถทำเงินให้เราได้เรื่อย ๆ จากลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร จากสิ่งประดิษฐ์ หรือหนังสือต่าง ๆ ที่มีมูลค่าในตัวเอง และเจ้าของสามารถเก็บหรือได้รับเงินจากทรัพย์สินดังกล่าวได้ตลอด

จากรูปแบบรายได้หรือที่มาของเงินทั้ง 4 ด้านจะได้กล่าวมานี้ และจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างเช่นในปัจจุบันคำแนะนำของเราก็คือไม่ควรรอรับเงินเพียงด้านเดียว โดยเฉพาะท่านที่รับเงินในด้านลูกจ้างก็ควรจะหาอาชีพเสริมแน่นอนใครหลายคนก็บอกว่าไม่ต้องบอกก็รู้ แต่ส่วนใหญ่จะได้แค่การทำธุรกิจส่วนตัวแบบอาชีพเสริมเรียบร้อยเช่นเปิดท้ายขายของมือสอง แต่เราขอแนะนำข้ามช็อตไปที่การสร้างสินทรัพย์ให้ตนเองเช่นอาจจะเขียนหนังสือ วาดภาพ หรือถ่ายรูปแล้วหลังจากนั้นนายทางช่องทางออนไลน์ต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันก็เป็นไรอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยทำเงินให้ท่านได้มากยิ่งขึ้น

Table of Contents