อยากลงทุนอสังหา รู้เรื่องการขอสินเชื่อ แล้วหรือยัง

หนึ่งในปัจจัยสำคัญอย่าง สินเชื่อ จัดเป็นปัจจัยที่ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องทราบ เนื่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในแต่ละโครงการนั้น มีจะต้องใช้เงินหมุนเวียนมาก จนกว่าจะทำให้โครงการนั้นเสร็จสมบูรณ์ จนกระทั่งก่อเกิดอาคารที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงขายหรือส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการ จึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลในการขอสินเชื่อ

รวมทั้งศึกษาประเภทวงเงินให้ชัดเจน ว่าคุณต้องการเงินไปเพื่อกู้ซื้อที่ในการพัฒนาโครงการ, กู้เพื่อสร้างสาธารณูปโภค หรือกระทำการสิ่งใดบ้าง เช่น การถมดิน การพัฒนาสาธารณูปโภคภายในโครงการ เป็นต้น และเมื่อศึกษาแล้วก็จำเป็นต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ครบเพื่อใช้ประกอบในการยื่นขอสินเชื่อ

ปรึกษาสถาบันทางการเงิน คือ ทางออกที่ดีที่สุด

ถ้าเกิดความสงสัยในเรื่องของสถาบันทางการเงินขึ้นมา อย่างนั่งจมอยู่ภายใต้ความสงสัย ให้คุณไปหา สถาบันการเงิน เลย และแนะนำว่าให้ไปที่ธนาคารจะได้ข้อมูลครบและเข้าใจกระจ่างแจ้งกว่าการคุยทางโทรศัพท์ ซึ่งในแต่ล่ะธนาคารนั้น ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาเฉพาะด้านอยู่แล้ว และส่วนใหญ่ในขั้นตอนการปรึกษานี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เนื่องจากสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีมากมายในปัจจุบันนี้ ต้องการแย่งลูกค้าชั้นดีเพื่อให้มาขอสินเชื่อของตนอยู่แล้ว

ศึกษาสินเชื่อของตัวเองแล้ว อย่าลืมศึกษาสินเชื่อสำหรับลูกค้า

สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลสินเชื่อ สำหรับลูกค้าที่มีความสนใจต้องการเข้ามาซื้ออสังหาของคุณด้วย ภายใต้ระดับราคาต่างๆ โดยคุณสามารถปรึกษากับสถาบันการเงินที่ทางโครงการของคุณกำลังใช้อยู่ หรือ ธนาคารที่มีนโยบายที่ยินดีต้อนรับโครงการต่างๆ เพราะจะมีข้อดี ให้ดอกเบี้ยอัตราที่ดี, ให้วงเงินกู้สูง เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า รวมทั้งทำให้เกิดการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ผู้ประกอบการ ก็จะต้องมีการวางแผนคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดเหมาะสมมากที่สุด เพราะจะได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อได้ตั้งแต่เริ่มทำโครงการมาเลย เนื่องจากถ้าคุณเน้นราคาต่ำ เพื่อหวังดึงกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อน้อย แน่นอนว่าขายได้จริง แต่ก็ติดปัญหาซึ่งไม่อาจโอนหลักทรัพย์ได้ เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ของสถาบันทางการเงิน ทำให้ปิดโครงการไม่ได้คราวนี้ยิ่งยุ่งเข้าไปใหญ่แน่นอน

Table of Contents